DOMAINING - HONORARNI POSAO

Tražite honorarni posao? Trgujte domenama! Ovdje možete naučiti kako...

Procjena vrijednosti domene

Stručna i profesionalna procjena vrijednosti domene uz mogućnost izdavanja HP - Domaining certifikata i elaborata.

Sadržaj se nalazi ispod "Razno - mix" izbornika

Ovdje možete naručiti profesionalnu procjenu vrijednosti vaše domene (ili domene čiji niste vlasnik) i ako je potrebno dodatno dobiti certifikat "HP - Domaining procjena vrijednosti domene" i/ili "HP - Domaining elaborat vrijednosti domene".

procjena vrijednosti domene
 • PROCJENA VRIJEDNOSTI DOMENE - profesionalna procjena vrijednosti domene bez izdavanja certifikata i bez rađenja elaborata, korištenjem pojednostavljene profesionalne metodologije
 • CERTIFIKAT VRIJEDNOSTI DOMENE - profesionalna procjena vrijednosti domene uz izdavanje certifikata "HP - Domaining procjena vrijednosti domene", korištenjem kompleksne i sveobuhvatne profesionalne metodologije
 • ELABORAT VRIJEDNOSTI DOMENE - profesionalna procjena vrijednosti domene uz izradu elaborata "HP - Domaining elaborat vrijednosti domene", korištenjem kompleksne i sveobuhvatne profesionalne metodologije

HonorarniPosao.net (HP - Domaining) je jedina instanca sa naših prostora na kojoj možete dobiti stručnu i profesionalnu procjenu vrijednosti web domene. Tu procjenu, između ostalog, možete koristiti i kao temelj za knjiženje, odnosno dokaz knjigovodstvene vrijednosti domene.

Uz procjenu vrijednosti domene možete dodatno naručiti i izdavanje certifikata "HP- Domaining procjena vrijednosti domene" i/ili "HP - Domaining elaborat vrijednosti domene".

PROCJENA VRIJEDNOSTI DOMENE KOJA SE RADI BEZ IZDAVANJA CERTIFIKATA I ELABORATA biti će poslana naručiocu na e-mail uz kratko obrazloženje. Ona je više informativnog karaktera i preporuka HP - Domaininga je da se takva procjena ne prihvaća kao službeni dokument. Procjena bez izrade certifikata i elaborata se obavlja stručno i profesionalno, ali uz korištenje nešto jednostavnije metodologije od one koja se koristi prilikom procjene uz koju se izdaje certifikat i/ili elaborat. Stoga je preporuka da se procjena bez izdavanja certifikata i elaborata koristi kao informativna, dok je za službeno korištenje preporuka da se koristi certifikat procjene i/ili elaborat procjene. Procijenjena vrijednost domene korištenjem metodologe koja se koristi kod procjene bez izdavanja certifikata i elaborata može se razlikovati od procijenjene vrijednosti metodologijom koja se koristi kod procjene uz izdavanje certifikata i/ili elaborata. Ta vrijednost može biti i niža i viša, ali i jednaka. Procjena se i uz pojednostavljenu metodologiju radi krajnje stručno i na profesionalan način, a razlika između ove procjene i one uz koju se izdaje certifikat i/ili elaborat je što se kod ove procjene u obzir ne uzimaju svi faktori koji utječu na vrijednost nego se analiziraju samo oni općenitiji. U mnogim slučajevima će ova procjena biti točna, ali za potpunu točnost preporuka je procjena sveobuhvatnom metodom uz koju se izdaje certifikat i/ili elaborat. Vrijeme izrade je 3 dana. Preporuka je da se kao vrijeme važenja procijenjene vrijednosti domene uzima period u trajanju od 6 mjeseci od datum procjene. Cijena izrade iznosi 399 kn.

CERTIFIKAT VRIJEDNOSTI DOMENE ("HP - DOMAINING PROCJENA VRIJEDNOSTI DOMENE") je formalni dokument (certifikat) koji izdaje HP - Domaining i koji potvrđuje da je domena prošla stručnu i profesionalnu procjenu vrijednosti i da je korištena sveobuhvatna profesionalna metodologija za procjenu. Ovaj certifikat sadrži točnu realnu vrijednost domene. Procjena koju potvrđuje ovaj certifikat je formalna i ima se smatrati mjerodavnom i potpuno točnom, te kao precizna i stručno utvrđena i dokazana stvarna knjigovodstvena vrijednost. Preporuka je da se ovaj certifikat koristi kao dokaz za knjigovodstvenu vrijednost domene te svugdje drugdje gdje je potrebno službeno i formalno potvrditi vrijednost domene. Ovaj certifikat se naručiocu šalje na e-mail, kao privitak poruci (certifikat je zaseban .pdf dokument) u kojoj će se nalaziti stručno i dostatno obrazloženje procijenjene vrijednosti. Uz doplatu je moguće izdavanje "hard copy" certifikata, odnosno printanog certifikata. Vrijeme izrade je maksimalno 7 dana. Preporuka je da se kao vrijeme važenja certifikata uzima period u trajanju od 6 mjeseci od datuma izrade. Cijena izrade iznosi 899 kn, a doplata za printanu verziju koja se šalje na adresu naručioca bilo gdje u svijetu iznosi 79 kn (dostava uključena). Moguće je istovremeno naručiti više certifikata koji se šalju odjednom i tada je cijena svakog dodatnog 10 kn. Ako se naknadno naručuju, tada je cijena ponovno 79 kn za jedan i eventualno 10 kn za svaki dodatni koji se tom prilikom naručuje.

ELABORAT VRIJEDNOSTI DOMENE ("HP - DOMAINING ELABORAT VRIJEDNOSTI DOMENE") je formalni dokument (elaborat) koji izdaje HP - Domaining i koji potvrđuje da je domena prošla stručnu i profesionalnu procjenu vrijednosti i da je korištena sveobuhvatna profesionalna metodologija za procjenu. Ovaj elaborat sadrži točnu realnu vrijednost domene. Procjena koju potvrđuje ovaj elaborat je formalna i ima se smatrati mjerodavnom i potpuno točnom, te kao precizna i stručno utvrđena i dokazana stvarna knjigovodstvena vrijednost. Elaborat sadrži procijenjenu vrijednost domene i detaljno obrazloženje (elaboraciju) kako se do te vrijednosti došlo i zašto je ona takva. Preporuka je da se ovaj elaborat koristi kao dokaz za knjigovodstvenu vrijednost domene te svugdje drugdje gdje je potrebno službeno i formalno potvrditi vrijednost domene. Ovaj elaborat se naručiocu šalje na e-mail, kao privitak poruci (elaborat je zaseban .pdf dokument) u kojoj će se nalaziti stručno i detaljno obrazloženje (elaboracija) procijenjene vrijednosti. Uz doplatu je moguće izdavanje "hard copy" elaborata, odnosno printanog elaborata. Vrijeme izrade je maksimalno 14 dana. Preporuka je da se kao vrijeme važenja elaborata uzima period u trajanju od 6 mjeseci od datuma izrade. Cijena izrade iznosi 1499 kn, a doplata za printanu verziju koja se šalje na adresu naručioca bilo gdje u svijetu iznosi 99 kn (dostava uključena). Moguće je istovremeno naručiti više elaborata koji se šalju odjednom i tada je cijena svakog dodatnog 10 kn. Ako se naknadno naručuju, tada je cijena ponovno 99 kn za jedan i eventualno 10 kn za svaki dodatni koji se tom prilikom naručuje.

REIZDAVANJE PROCJENE, bilo da se radi o procjeni bez izrade certifikata i/ili elaborata ili o procjeni uz izdavanje certifikata i/ili elaborata, je moguće i ne naplaćuje se, ali će datum procjene biti originalan, odnosno onaj kada je procjena zaista odrađena. Reizdavanje procjene je besplatno za slanje na e-mail, dok se ponovno slanje printanog certifikata/elaborata naplaćuje po standardnoj cijeni (certifikat 79 kn, elaborat 99 kn).

AŽURIRANJE PROCJENE, bilo da se radi o procjeni bez izrade certifikata i/ili elaborata ili o procjeni uz izdavanje certifikata i/ili elaborata, je moguće i naplaćuje se unutar 12 mjeseci od posljednje odrađene procjene/ažuriranja samo 30% redovne cijene, a nakon proteka 12 mjeseci od posljednje odrađene procjene/ažuriranja naplata je 75% redovne cijene. Nakon proteka 3 godine od posljednje odrađene procjene/ažuriranja naplaćuje se 95% redovne cijene. Moguće je da će vrijednost domene ostati ista ili slična i dugo nakon procjene (moguće i godinama), ali za ažurnu i točnu vrijednost ipak treba povremeno opet proći kroz cijelu analizu da se provjeri da štogod od važnih faktora koji utječu na vrijednost nije promijenjeno.

Stručna i profesionalna procjena vrijednosti domene

Jedina mjerodavna procjena tog tipa na našim prostorima

Domene su vrlo specifična imovina pa čak niti profesionalna procjena vrijednosti korištenjem sveobuhvatne profesionalne metodologije procjene ne garantira da se domena može u bilo kojem trenutku prodati za procijenjenu vrijednost. Takva procjena je točan pokazatelj vrijednosti domene i ona precizno oslikava realnu vrijednost domene, ali tržišna vrijednost u određenom trenutku se može razlikovati (može biti i viša i niža). Jednako je i sa primjerice procjenom vrijednosti nekretnine. Nekretnina može biti procijenjena na određenu vrijednost, ali to nije garancija da će ju biti moguće odmah prodati po toj cijeni. Može se dogoditi da se nekretnina neko vrijeme uopće ne uspije prodati, ili da se proda po višoj ili nižoj cijeni. Isto je i sa domenama, uz napomenu da su domene (ako se ne radi o tzv. "liquid domains" tipu domena) specifična imovina koja je mnogima nažalost još uvijek u sferi apstraktnog pa nije isključena potreba za duljim čekanjem kupca. Ipak, kvalitetne domene obično pronađu svog kupca, a nerijetko ih se može prodati i u roku od samo 24 sata te u takvim slučajevima dokazuju da mogu biti likvidnije od nekretnina. Budući da su stručne procjene vrijednosti nekretnina službeno prihvaćene kao valjane i mjerodavne nema nikakvog razloga da isto ne bude slučaj i sa stručnim procjenama vrijednosti domena.

U Hrvatskoj trenutno službeno ne postoji vještak za procjenu vrijednosti domene niti prema NKD-u (nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti) postoji djelatnost koja bi opravdano obuhvaćala procjenu ovog tipa jer nema garancije da netko tko se bavi nekom IT djelatnošću koja obuhvaća domene može precizno i profesionalno procijeniti vrijednost domene pošto je to nešto vrlo specifično i zahtijeva posebna znanja i stručnost na uskom području. Stoga je procjena koja se ovdje nudi pravno neslužbena, ali ipak u pojedinim situacijama može biti od velike koristi (primjerice kod kupnje ili prodaje domene, kod procjene vrijednosti pojedinačnih asseta određenog biznisa, kod rasčlanjivanja vrijednosti web stranice, kod dodavanja nematerijalne imovine u temeljni kapital poduzeća, kod pravdanja troškova i poreznih rasterećenja itd.).

Postoje razni servisi koji nude automatsku procjenu vrijednosti domene (tzv. domain appraisal ili domain valuation services), ali oni najčešće daju potpuno netočnu stvarnu vrijednost domene i takvu procjenu nitko ozbiljan neće prihvatiti kao mjerodavnu. Također, neke platforme za trgovanje domenama i domain registrari nude tzv. manual domain appraisal gdje procjenu radi živa osoba, ali budući da poznajem princip na kojem se to radi i što im je glavno mjerilo mogu reći da su i te procjene daleko od pouzdanih i točnih.

Kvalitetna procjena vrijednosti domene se ne može odraditi nabrzinu i potrebno je napraviti dubinsku analizu tržišta i mnogih drugih parametara koji utječu na vrijednost domene. HP - Domaining kod procjene koristi metodologiju za ispravnu i točnu procjenu vrijednosti domene koja je razvijana i usavršavana godinama. Cijena za koju su prodane slične domene nije dovoljno mjerilo jer je svaka domena unikatna i posebna. Za kvalitetnu procjenu potrebno je odlično poznavanje tržišta domena, istraživanje trendova u niši na koju se odnosi domena, istraživanje prihoda i profita u niši na koju se odnosi domena, istraživanje stope konverzije u online poslovanju biznisa iz iste niše na koju se odnosi domena, odlično poznavanje SEO-a, analiza keyworda domene i srodnih keyworda, često i analiza konkurencije općenito i posebno analiza online konkurencije, ponekad i analiza općeg stanja globalnog gospodarstva ili gospodarstva države na koju se odnosi domena ili iz koje se očekuje da bi bilo realno da dolazi potencijalni kupac domene kao i gospodarstva iz kojeg dolaze potencijalni klijenti biznisa pod domenom itd itd. U mnogim slučajevima je potrebno dobro analizirati online konkurenciju u niši na koju se odnosi domena kako bi se moglo procijeniti koliko će iznositi SEO trošak potreban za dobro rangiranje domene, a to je nemoguće bez odličnog poznavanja SEO-a. Ako je online konkurencija jaka i ako je potreban veliki SEO trošak to umanjuje vrijednost domene, ali to se računa samo u specifičnim slučajevima koje sada neću obrazlagati jer bi potrajalo. Metrika domene (domain metrics) je nešto što je također vrlo bitno kod određivanja vrijednosti domene. Eto, samo sam zagrebao po površini mora faktora koji utječu na procjenu vrijednosti domene i vjerujem da je jasno da tu procjenu ne može kvalitetno obaviti svatko i da je za profesionalnu i kvalitetnu procjenu potrebno odvojiti vrijeme i sve što je bitno temeljito analizirati. Takvu potpunu i sveobuhvatnu procjenu ćete dobiti ovdje i zato ona ima značaj i certifikati koje izdaje HP - Domaining su mjerodavni i imaju težinu.

Kompetencija web stranice HP - Domaining ne bi trebala biti upitna i HP - Domaining je nedvojbeno autoritet na našim prostorima kada su u pitanju domaining, domene i procjena vrijednosti domena. Stoga procjena koju izradi HP - Domaining ima težinu i vjerodostojnost, te je adekvatno i ispravno mjerilo vrijednosti, koje bi kao relevantno trebali uzeti svi, uključujući i državne institucije (primjerice Trgovački sud).

Provjera autentičnosti izdanih certifikata i elaborata moguća je slanjem upita na e-mail adresu (što je naznačeno i na samom certifikatu/elaboratu) kako ne bi došlo do krivotvorenja i zlouporabe certifikata/elaborata. Certifikat/elaborat sadrži datum procjene i preporuku da vrijedi 6 mjeseci.

knjigovodstvena (book value) i tržišna vrijednost (market value) domene

Knjigovodstvena vrijednost (book value) i tržišna vrijednost (market value)

Stvarna ili knjigovodstvena vrijednost domene može i ne mora biti jednaka tržišnoj vrijednosti.

Knjigovodstvena vrijednost je ona koja se upisuje u knjige, tj. koja se knjiži, i zato se zove knjigovodstvena vrijednost (eng. book value). Tržišna vrijednost je ona koja vrijedi u određenom trenutku na tržištu i zato se zove tržišna vrijednost (eng. market value).

Tržišnu vrijednost neki računaju i kao market cap, tj. tako da pomnože primjerice broj dionica sa trenutnom tržišnom cijenom jedne dionice. U takvom slučaju je lako, ali što ako se recimo želi znati tržišna vrijednost nekretnine kojoj je potrebna adaptacija, a nalazimo se u primjerice u vremenu u kojem je sigurno da vrlo brzo dolazi gospodarska kriza? Tada će dobar procjenitelj u svom elaboratu sve dobro elaborirati i kao zaključak odrediti realnu cijenu koja vrijedi u tom trenutku. Generalno procjenitelji nekretnina kao važan faktor procjene uzimaju knjigu položenih ugovora i uspoređuju prodajne cijene u istom kvartu koje su navedene u položenim ugovorima. To je prihvaćeno i uzima se kao standard, ali to je pogrešno! Dobro je poznato da se često ti ugovori, t. cijene navedene u njima, ili napuhavaju ili snizuju. Razlog je najčešće dobivanje većeg iznosa namjenskog kredita (kada se napuhavaju cijene) ili plaćanje manjeg poreza na promet nekretnina (kada se snizuju cijene). Radi toga cijene navedene u položenim ugovorima najčešće nisu točne i ispravne, ali se one ipak uzimaju kao mjerodavne i to je pogrešno. Također, ako nekretnina treba adaptaciju, to joj ruši vrijednost. To je nešto što će većina procjenitelja ipak uzeti u obzir. Nadalje, ako smo tik do neizbježne gospodarske krize to bi trebalo svakako uzeti u obzir kod procjene vrijednosti nekretnine jer to znači da se kupci već tada počinju suzdržavati od kupnje nekretnine iz razloga što očekuju skori pad cijena. To znači da je potražnja smanjena i da već tada tržišna cijena pada, ali mnogi procjenitelji ovo zanemaruju.

Kod procjene vrijednosti domene stvari postaju još kompleksnije jer su domene zaista vrlo specifična imovina. Za kvalitetnu i točnu procjenu potrebno je veliko znanje iz više područja, uz neizbježno odlično poznavanje tržišta domena. Iz tog razloga je u cijelom svijetu vrlo malo profesionalnih procjenitelja vrijednosti domena, a posebno onih kvalitetnih. U Hrvatskoj i općenito u ovoj regiji trenutno ne postoji niti jedan osim HP - Domaininga.

HP - domaining kod određivanja vrijednosti domene uzima u obzir i tržišnu vrijednost kao važan faktor. Zbog toga je procjena koju ovdje možete dobiti najpouzdanija koju je moguće igdje dobiti. Mnoge zasigurno bune termini "knjigovodstvena vrijednost", tržišna vrijednost i "realna vrijednost". Može se još dodati i termin "prodajna vrijednost/cijena" koji je opet drugačiji i zaseban. To su različiti termini i među njima postoje bitne razlike. Dovoljno je reći da procjena koju radi HP - Domaining prikazuje realnu vrijednost domene, a da je ta vrijednost najbliža onome što bi se trebalo uzeti kao knjigovodstvena vrijednost domene. Kod ultra premium domena je ta vrijednost obično jednaka ili nešto viša od tržišne vrijednosti, dok je kod onih ne baš kvalitetnih domena ta vrijednost obično jednaka ili nešto niža od tržišne vrijednosti. To znači da recimo domena čija vrijednost je procijenjena na primjerice 200 kn može vrlo lako biti prodana za 2,000 kn, ili da domena čija vrijednost je procijenjena na 5,000,000 kn može biti prodana za "samo" 3,500,000 kn (može i ne mora tako biti). To ne znači da je procjena bila pogrešna nego je kod prodaje prevagnula tržišna vrijednost, ili neki subjektivan faktor kupca ili prodavatelja, što se može dogoditi u slučaju bilo kojeg asseta.

Nije ispravno pomisliti da onda nema smisla raditi procjenu za domenu. Isto vrijedi i za druge assete. Primjerice, kompanija može biti procijenjena na 100,000,000 kn, a lako će se dogoditi da joj je market cap samo 20,000,000 kn i da ona zapravo bude prodana za 30,000,000 kn pa se tako ispostavi da prodajna cijena nije odgovarala niti knjigovodstvenoj niti tržišnoj vrijednosti. Može biti i obratno. Procjene vrijednosti su uvijek samo procjene, bez obzira koji asset je u pitanju, i nema garancije da će taj asset biti zaista prodan baš po toj vrijednosti. To vrijedi i za automobile, i za nekretnine, i za kompanije, ali i za domene.

Tržišna vrijednost domene

Realna/stvarna ili knjigovodstvena vrijednost domene može i ne mora biti jednaka tržišnoj vrijednosti.

Tržišna vrijednost domene ne mora nužno oslikavati realnu vrijednost domene, odnosno knjigovodstvenu vrijednost domene. Tržišna vrijednost domene može u određenom trenutku biti i viša i niža od realne vrijednosti. Nekada se dogodi da kupac silno želi domenu i da je preplati i za nekoliko puta, pa čak i nekoliko desetaka ili stotina puta u nekim slučajevima (obično kod domena koje nisu premium). Može se dogoditi i da prodavatelj hitno treba novac pa pristane prodati domenu osjetno ispod njene realne vrijednosti. Niti to nije rijedak slučaj na tržištu domenu. Zbog navedenog tržišna vrijednost domena ne mora davati pravu sliku vrijednosti neke određene domene i zato je potrebno odrediti njezinu realnu vrijednost, a tržišna vrijednost se uzima samo kao jedan od faktora koji utječu na određivanje realne vrijednosti. Vrlo važan faktor za određivanje vrijednosti domene su benefiti koje vlasniku omogućuje domena, a oni često nisu usklađeni sa tržišnom vrijednošću domene, ali su itekako prisutni i stvarni.

HP - Domaining kod svoje procjene uzima u obzir apsolutne sve faktore koji određuju vrijednost domene. Tržišna vrijednost je važan faktor, ali nije jedini i detaljno se analiziraju benefiti koje domena donosi vlasniku i vrijednost tih benefita izražena u novcu. Takvom procjenom se dobije vrijednost koja je zaista realna/stvarna vrijednost domene u tom trenutku i koja se sa punim pravom može tretirati kao službeno utvrđena i dokazana knjigovodstvena vrijednost koja može ući u bilancu.
certifikat i elaborat vrijednosti domene

Kome treba procjena vrijednosti domene?

Imati službenu procjenu vrijednosti domene može dobro doći u raznim situacijama. U nastavku možete vidjeti kome obično ona treba.

 • Kupcu i prodavatelju domene
 • Vlasniku tvrtke koji u temeljni kapital dodaje nematerijalnu imovinu
 • Vlasniku tvrtke koji u knjigovodstvenu vrijednost poduzeća uračunava nematerijalnu imovinu
 • Svakome tko iz bilo kojeg razloga treba preciznu knjigovodstvenu vrijednost domene
 • Poduzeću koje želi iskoristiti/potrošiti ostvaren profit bez da plaća porez (kupovina domene, posebno uz prilaganje certifikata kao opravdanje za plaćeni iznos, mora biti porezno prihvaćen trošak)
 • Kupcu domene (pojedinac ili tvrtka) koji si želi legalno sniziti poreznu osnovicu
 • Osobi koja prodaje tvrtku ili neformalni biznis i želi sa vrijednom domenom povećati vrijednost imovine koju prodaje
 • Osobi koja prodaje web stranicu, a sama domena ima vrijednost koja nije zanemariva
 • Osobi koja traži kredit od banke ili od neke alternativne financijske institucije ili od privatnog zajmodavca (domena kao kolateral)
 • Vlasniku tvrtke (ili managementu) kod revalorizacije imovine
 • Mnogim drugima...

Znati vrijednost domene i imati službenu i certifikatom ili elaboratom potvrđenu procjenu vrijednosti domene može biti od velike koristi u raznim situacijama. HP - Domaining, koji je autoritet ovih prostora na području domaininga i procjene vrijednosti domena, radi službene stručne i profesionalne procjene koje će uvažiti mnoge instance. U nekim slučajevima u kojima primjerice neka državna institucija traži potvrdu vrijednosti domene ne postoji alternativa nego da se uzme kao službena i vjerodostojna procjena ona koju je odradio HP - Domaining.

Postojeći sudski vještaci (službeno registrirani) nisu mjerodavni raditi procjenu vrijednosti domena radi nedvojbenog nedostatka potrebne stručnosti i kada bi čak i pokušali (s eventualnim ciljem da ospore vrijednost domene koju vlasnik domene ili bilo tko drugi prikazuje kao točnu), njihov nalaz bi bilo vrlo lako osporiti jer malo ljudi na svijetu posjeduje dovoljnu stručnost za točno određivanje vrijednosti domene i prosječan postojeći domaći sudski vještak iz bilo kojeg područja sigurno nije među tim ljudima, a u opisu djelatnosti kojima se bavi nigdje nema procjene vrijednosti domene niti išta što bi se moglo time smatrati jer to jednostavno još ne postoji u našem NKD-u. HP - Domaining nije ovlašteni sudski vještak za procjenu vrijednosti domena jer tako nešto kod nas još ne postoji te prema NKD-u ne postoji niti djelatnost koja bi pokrivala to vrlo usko i speficično područje, a pošto ne postoji bolja alternativa u eventualnom sudskom procesu morala bi biti uvažena procjena HP - Domaininga kao mjerodavna.

U nekom crnom scenariju, eventualna državna inspekcija, neka revizija ili slično bi mogla pokušati osporiti prikazanu vrijednost domene koju je neko poduzeće zavelo u svoje knjige, ali ostaje pravni lijek, odnosno pravo žalbe, i kada bi spor dospio na sud onaj tko bi inzistirao da je točna procjena koju je stručno i profesionalno odradio HP - Domaining bi morao, bez ikakve dvojbe, dobiti spor. Postoji mogućnost podrške u eventualnom sudskom sporu u korist naručioca procjene (odnosi se na procjene uz koje se izdaje certifikat ili elaborat), jer HP - Domaining stoji iza svojih procjena jer se one rade potpuno profesionalno, stručno i transparentno. U slučaju potrebe za podrškom možete se javiti.

Kakve domene su pogodne za procjenu vrijednosti?

Moguće je procijeniti vrijednost bilo koje domene, ali 

HP - Domaining može procijeniti vrijednost bilo koje domene. Ako domena nije kvalitetna može se dogoditi da procijenjena vrijednost bude niža od iznosa koji je naručioc platio za samu procjenu. HP Domaining ne ulazi u razloge zašto je zatražena procjena i obvezuje se svakom naručiocu usluge pružiti točnu i preciznu procjenu, koliko god da se utvrdi da domena vrijedi. To znači da je moguće da netko plati procjenu uz izradu elaborata 1499 kn, a da se procjenom utvrdi da domena vrijedi primjerice samo 50 kn. HP Domaining ne ulazi u razloge zašto je zatražena procjena pa neće upozoravati unaprijed na to koliko bi se moglo pokazati da vrijedi domena i da li će procijenjena vrijednosti možda biti niža od iznosa plaćenog za procjenu. Nekada domena na prvi pogled ne izgleda vrijedna, ali kada se napravi dubinska analiza pokaže se da ona ipak ima priličnu vrijednost i zato je nezahvalno unaprijed prognozirati koliko bi mogao iznositi procijenjeni iznos, a i potrebno je odvojiti vrijeme da bi se to i okvirno utvrdilo. Također, naručioc usluge možda ima ponudu da proda domenu za primjerice 10,000 kn pa se želi uvjeriti da je neće prodati ispod njene realne vrijednosti i iz tog razloga naručuje procjenu vrijednosti. U tom slučaju ako se i pokaže da je realna vrijednost domene primjerice samo 50 kn tada naručiocu usluge vjerojatno neće biti previše žao što je eventualno platio primjerice 899 kn za procjenu vrijednosti sa certifikatom jer će nakon toga ipak biti siguran da radi jako dobru transakciju i da prodaje domenu po jako dobroj cijeni za njega (nije nikakva rijetkost da kupac domene zapne baš za određenu domenu i da je plati znatno više nego što ona realno vrijedi). Radi navedenog, HP - Domaining će profesionalno odraditi procjenu svake domene za koju je naručena procjena, čak i u slučajevima kada će unaprijed djelovati da domena ima vrlo nisku ili nikakvu vrijednost.

HP Domaining NE daje okvirne procjene vrijednosti unaprijed, primjerice nakon upita na e-mail, pa se umoljavaju svi zainteresirani za procjenu da odaberu tip procjene koji im odgovara i da je onda naruče putem ove stranice ili da se jave na e-mail radi dogovora o plaćanju odabrane usluge.

analiza vrijednosti domene

Kao neki orijentir evo nekoliko primjera. Domena Namjestaj.hr je odlična domena i odmah je jasno da ima visoku vrijednost. Koliku točno, to ipak nije moguće utvrditi na brzinu, ali svakako se radi o vrijednoj domeni čija vrijednost možda ima i 6 znamenki. Nije isključeno niti da vrijedi 7 znamenki, ali za to bi se trebalo poklopiti puno drugih faktora koje je nemoguće znati bez dubinske analize. Moguće je i da se u tijeku analize uoče neke veće negativnosti koje bi mogle umanjiti vrijednost ove domene na svega nekoliko tisuća kuna. Naizgled se radi o prilično vrijednoj domeni, ali svakako je potrebna profesionalna i detaljna analiza da bi se utvrdila točna realna vrijednost. U svakom slučaju, da primjerice banka odbije primiti ovu domenu kao kolateral za vraćanje nekog manjeg kredita i da se umjesto toga oslanjaju na izvor primanja tražioca kredita i njegovog jamca, to bi bio veći rizik za banku i lošiji poslovni potez nego da jednostavno uzmu ovako kvalitetnu domenu kao kolateral. Banke su još uvijek prilično konzervativne, ali i to se polako mijenja. Ipak, kvalitetna i vrijedna domena poput ove, uz certifikat ili elaborat kojim se dokazuje njena vrijednost, svakako postaje vrlo vrijedan asset za vlasnika.

Drugi primjer, domena NamjestajPoMjeriZaDom.hr. Možda ova domena još ne postoji, ali ovako na prvi pogled mogla bi imati neku vrijednost. Postoji mogućnost da ne vrijedi ništa, ali zbog keyworda i drugih faktora koji utječu na vrijednost, a koji su vidljivi odmah, ova domena bi mogla imati neku vrijednost. Da li je to 10 kn, 100 kn ili 1,000+ kn zaista je nemoguće reći ako se želi izbjeći amaterizam i nagađenje. Nešto što bi zasigurno previdjela većina onih koji bi pokušali procijeniti vrijednost ove domene, je to da se u ovoj domeni nalazi i keyword phrase "za dom" koji se može i zasebno gledati. Tu činjenicu ne može znati nitko tko nije stručan i na području SEO-a. Zato za kvalitetnu procjenu vrijednosti domene nije dovoljno da se procjenitelj razumije samo u domene. Dakle, keyword phrase "za dom" se također nalazi u ovoj domeni. Radi se o keyword phraseu koji je u jednom smislu srodan sa namještaj nišom, ali u drugom smislu (aludirajući na političke i nacionalističke konotacije) nije uopće srodan namještaj niši, ali se ipak ne može ignorirati jer je on prisutan u domeni. Ipak, u mnogim slučajevima dodatni (onaj koji bi se mogao zasebno promatrati) keyword ili keyword phrase koji se nalazi u domeni neće biti od prevelikog značaja. Važno je da li on srodan onome na što se odnosi domena, da se podudara semantika, ali je jako važno i kakva je online konkurencija promatrana samo za taj dodatni keyword i da li ima smisla očekivati da bi se bez optimizacije i većeg ulaganja u SEO uopće moglo dobro rangirati. Treba dobro poznavati SEO da bi se znalo da Googleov algoritam ne radi onako kako većina misli nego ipak malo drugačije. Postoji mogućnost da bi ova domena dobila posjete i na temelju tog keyworda. HP Domaining bi kod profesionalne procjene ove domene to svakako uzeo u obzir i provjerio, između svega ostalog, i koliko je tražen navedeni keyword phrase, kakva je online konkurencija, napravio procjenu koliko bi pretrage koju generira ovaj keyword phrase eventualno završilo kao posjeta na ovoj domeni, koliko bi bilo realno očekivati da će netko iz tako generirane posjete napraviti konverziju kada će se nešto prodavati pod ovom domenom (uključujući i jedno i drugo postojeće značenje keyword phrasea "za dom") itd itd. Navedeno nije niti 1% analize koju je potrebno odraditi da bi se došlo do precizne i točne realne vrijednosti domene i time postaje jasno koliko je zapravo profesionalna procjena kompleksna i zahtjevna.

Treći primjer, ProdajemZuteTepihe.com. Naizgled, ova domena nema nikakvu spomena vrijednu vrijednost, ali tko zna što bi pokazala detaljna analiza. Pretpostavka je da bi analiza potvrdila da bi ova domena bila totalni promašaj i da bi procjena bila skuplja od vrijednosti domene možda i za puni iznos cijene procjene, ali ipak se ne smije to zaključiti unaprijed. Primjerice, domena RoziTigar.com, koja je također naizgled nekima možda besmislena, bi vrlo lako mogla imati solidnu vrijednost. Istovremeno, domena PinkTiger.com ili PinkyTiger.com definitivno ima vrijednost koja nije zanemariva. Teško je odmah reći kolika je, ali zasigurno nije zanemariva.

Idući primjer, domena Fdfgvdfgfdrfss.com definitivno nema nikakvu vrijednost i ona bi bez ikakve dvojbe bila procijenjena na 0 kn :-)

Dalje, domena GolubiListonose-Zagreb.com može i ne mora imati neku vrijednost. Ako se radi o tek registriranoj domeni koja do tog trenutka nije nikad postojala tada je pretpostavka da ta domena nema nikakvu ili ima vrlo nisku realnu vrijednost. Zašto možda ipak ima neku vrijednost? Radi keyworda "Zagreb" i keyword prase "golubi listonoše".  To ne mora puno značiti, ali i može. Puno toga bi odlučivalo pa nema smisla da se sada obrazlaže. Ako je domena prije postojala i ako je zadržala neke domain metricse, tada bi ona mogla imati vrijednost, možda čak i 1,000+ kn (sve bi ovisilo o utvrđenim domain metricsima). Malo drugačiji primjer, domena Geoinzenjering-Zagreb.com. Ova domena bi mogla imati solidnu realnu vrijednost, iako možda ne djeluje primamljivo. Moguće je da bi  se pokazalo da njena vrijednost i nije baš solidna, ali svakako ova domena ne bi bila procijenjena na 0 kn.

Generalno rečeno, svakoj domeni se može procijeniti vrijednost i HP Domaining će to odraditi za svaku domenu, a na naručiocu usluge je da prethodno sam procijeni da li mu se isplati. Ako čisto radi svoje znatiželje želite procijeniti neku domenu ili se nadate da će imati značajnu vrijednost koju ćete iskoristiti npr. za upis knjigovodstvene vrijednosti onda je preporučljivo da naručujete procjenu za domenu za koju je očito da nije bezvrijedna kako se ne biste razočarali i potrošili na procjenu više nego što vrijedi domena.

HP Domaining ne daje unaprijed mišljenje da li će se domena pokazati vrijednom i biti procijenjena na neki značaj iznos ili neće jer bi ta procjena u mnogim slučajevima mogla biti pogrešna bez konkretne analize, a za analizu je potrebno odvojiti vrijeme pa se to ne može raditi besplatno i svaki puta kada se netko javi sa takvim upitom.

399 kn

Procjena vrijednosti domene


HP - Domaining procjena vrijednosti domene

Pojednostavljena metodologija procjene

Profesionalna procjena

Neslužbena procjena

Neformalna procjena

Nije uključena podrška u eventualnom sudskom procesu

Ne izdaje se certifikat

899 kn

Certifikat vrijednosti domene


HP - Domaining procjena vrijednosti domene

Sveobuhvatna metodologija procjene

Profesionalna procjena

Službena procjena

Formalni dokument

Mogućnost podrške u eventualnom sudskom procesu

Izdaje se certifikat

1499 kn

Elaborat vrijednosti domene


HP - Domaining elaborat vrijednosti domene

Sveobuhvatna metodologija procjene

Profesionalna procjena

Službena procjena

Formalni dokument

Mogućnost podrške u eventualnom sudskom procesu

Izdaje se elaborat

Sve tri procjene sadrže procijenjenu vrijednost domene, uz razliku da je ona precizna i točna kod procjene uz izdavanje certifikata i kod procjene uz izdavanje elaborata, dok je kod procjene bez izdavanja certifikata/elaborata procjena odrađena pojednostavljenom  metodologijom pa je u nekim slučajevima moguće odstupanje između prikazane vrijednosti domene i stvarne realne vrijednosti domene.

Ako ste zaintesirani za uslugu procjene vrijednosti domene i imate nekih dodatnih pitanja možete se slobodno javiti na e-mail.

Za povratak na Razno - mix izbornik kliknite na link ispod. Za Zanimljivo izbornik scrollajte malo niže.

Zanimljivo izbornik

HP - procjena vrijednosti domene

PODIJELI OVU STRANICU S PRIJATELJIMA I PRATITELJIMA KOJIMA TREBA DODATNI POSAO

Honorarni_Posao - Domaining
Domaining

Honorarni posao ili stalni posao za svakoga tko želi raditi i zarađivati od kuće...

Autorska prava, GDPR, Polica privatnosti i Uvjeti korištenja

Kontakt

Email: info@honorarniposao.net